Outremer - z deníku Nozára Ahmadiho, díl 1. Představení


Úryvek perského spisu nalezeného při vykopávkách na hradě Masyaf. Podle datování předchází jak sultána Baibarse, tak založení nizárského státu v severní Sýrii. Autorem je původem daylám, který se v Persii seznámil s Hassanem i Sabbah a spolu s ním získal Alamut.  Na přání zakladatele nizárského státu se s malou družinou vydal do severní Sýrie, aby ochraňoval místní šiítské obyvatelstvo a pomáhal nastolit takové prostředí na vznik místního šíitského území spojeného s Alamutem a asasínským státem v Iránských horách. Tento stát o řadu let později vznikne a dá vzniknout legendám o Starci z hory - Rašídu ad din Sinan.

Zleva do prava v první řade: Hasheem Al-Saad, Nozar Ahmadi a Bahman. V druhé řadě Sameer, Mufeed a Mursheed


Bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīm.

Ve jménu Boha, milosrdného, slitovného, já Nozár Ahmadi putuji z místa, kde orli vyučují do zemí arabů a abbásovců. Do míst kde následovníky Aliho utlačují následovníci Abů Bakra, vrazi z Kerbaly. Kde následovníky Alího utlačují jinověrci z Evropy, selžukové i římani. Zde v horách tak podobným mému rodišti budu jejich ochráncem. Moudrý učitel mi dovolil připravit si svojí vlastní družinu. Na cestě mě doprovází Haším al-Sád (Hashim Al-Saad), původem z Bilad Al-Šám (Bilad Al-Sham), jako můj zástupce pomůže nastolit kontakt s místním obyvatelstvem a získá jejich důvěru. Samír je také zasvěcencem, i když nižší úrovně než já. Naší duchovní útěchou nám budiž Samír (Samér), na studenta Písma je tedy vybaven trochu nestandardně, kroužkovou košílí a masivní dýkou, ale písmo zná skvěle a další bojovník se hodí. Druhým peršanem v naší družince je Bahman. Bahman se stará o naší dobrou náladu. Je to mladík, jeden z mnoha branců strážící brány Alamutu. Jeho nadřízení si ho pochvalují, krátce jsme spolu sloužili a on souhlasil, že se k nám přidá. Po příjezdu do Homsu, vyhledal Haším své příbuzné a ti mu doporučili dva bratrance. Muršída a Mufída, kteří se k nám připojili.

Ze stínu hradeb Masyafu pozoruji krásu zapadajícího slunce a děkuji Bohu za mé poslání.

Mā shāʾa llāhu

In Game Terms:

Nozár is Arif level 1 with following equipment Hunting Bow; Sword; Dagger; Short Shield; Helmet; Heavy Armor. Also he has following traits randomly rolled: Faithfull; Low-Maintenance; Dual Wielding; Commander; Officer
Hashim al-Saad is Sub-Arif Level 1 with following equipment Axe; Hunting Bow; Heavy Armor; Short Shield; Sword. Hashim is of Huge Build.
Samír is Student Level 1 with Light Armor and Dagger
Bahman is Ahdath Level 1 with Mace; Sword; Light Armor; Helmet; Short Shield
Finaly Mursheed and Mufeed are Peasants level 1, Mursheed is equipment with spear, but he does not know how to handle it, so he is using it as Improvised Weapon and has Short Shield. Mufeed is equiped with Dagger and Hunting Bow.
Komentáře

Nejoblíbenější příspěvky