Black Sun Pirates - scénář k X-WinguFinální draft pravidel narozeninové hry D-40

Imperiální rozvědka se dozvěděla o pašerácké akci organizovanou  Shadow Collective u měsíce D-40. Kartel Black Sun zde pro Rebely pašuje množství zbraní a k předání má dojít právě teď.


Cílem impéria je znemožnit pašerácké lodi opustit systém. Shadow Collective musí obsadit všechny tři navigační majáky a tím získat bezpečný skokový bod ze systému.

Deploj modelů

Hraje se na celý složený stůl v herně podélně, začíná se s alespoň jednou lodí na hráče s celkovou hodnotou 300pts na stranu. Každý deplojuje na svojí stranu stolu. Scums navíc začínají s Rebel Transportem (příp. Proxy Black Sun Transport) nebo C-Roc. V případě kdy zaberete zónu, můžete deployovat uvnitř zóny, velké lodě se musí dotýkat sondy. Epické lodě nejde deplojovat od navigačních majáků. Tj hra rozeznává pět deplojovacích oblastí. Hrany stolu a navigační majáky.

Letky

Každá strana má k dispozici 1000b. Black Suns začínají s Transportem na bojišti, který se nepočítá do limitu lodí. V prvním kole každý hráč vyloží minimálně jeden svůj model. Po nasazení modelu odečteš body od svého limitu (každá strana si určí admirála, který bude počítat využité body). V každém dalším kole může každý hráč vyložit maximálně jeden model. Pokud nasazujete Epickou loď, v daném kole nesmí ostatní nasadit žádnou jinou loď, kromě deploje na začátku hry. Modely se vykládají ve fázi Nasazení, před fází plánování. Unikátní pilot může být nasazen jen jeden na celý stůl

Povolené lodě

Vše kromě First Order, Resistence, E-Wingu, K-Wingu a Quadjumperu
Imperiální hráči: Povoleny pouze EMPIRE lodě
Shadow Collective hráči: Scums and Rebels. Na stole musí být více Scums než Rebels v okamžiku deploje. Do Scums se započítávají i lodě YT-2400 a YT-1300 a HWK-290

Navigační majáky

 • bod na mapě, který je obklopen zónou o poloměru R1
 • Navigační maják obsadíš, pokud loď dokončí svůj manévr v zóně navigačního majáku a provedeš akci „Připojení k majáku“. Za tuto akci dostaneš Ion Token.
 • strana, která obsadila navigační maják, může využít zónu majáku k vyložení Rezerv
 • maják může střílet po nepřátelských lodích jako by měl Autoblaster Turret. Turret má HULL:1, SHIELD:1, AGILITY:0, PILOT SKILL: 0 ovládá ho Admirál
 • Hlídky – u Navigačních majáků můžete mít patrolu, tato patrola je neaktivní, musí být uvnitř zóny majáku, během fáze plánování kola se bere, jakoby hlídka dělala 0-White manévr a nemůže provádět akce ani střílet. Hlídka může být složena z maximálně dvou malých lodí. Při fázi plánování se můžeš rozhodnou hlídku rozpustit nastavením manévru díky kterému opustíš zónu majáku

Cíl hry


Stůl se rozdělí na 3 stejné oblasti. Na stůl se umístí 3 navigační sondy Alfa, Bravo, Charlie, kolem nichž se vytvoří zóny o průměru R1 měřítka). Bravo se umístí doprostřed, Alpha a Charlie doprostřed zbývajících oblasti. Zónu kontroluje hráč, který úspěšně provedl akci „Připojení k majáku (viz navigační maják).

Jedna nebo druhá strana musí obsadit tři navigační majáky.

House Rules:

 • Pro tuto hru jsou jen dvě frakce, Empire a Shadow Collective. Pokud se mluví o friendly modelech může rebel na straně Shadow Collective brát všechny modely Shadow Collective jako friendly, ať už jsou REBEL, nebo SCUMs.
 • Alternativní lodě, či piloti jsou povoleni po schválení obecnou aklamací (tj pokud chcete rebelské lodě, dejte jim scum piloty :-D, to funguje i pro unesené-ukradené imperiální lodě a piloty).
 • Na transportu nesmí byt Rebel Only upgrade karty
 • Veteran Instincts jsou povoleny pouze na NON-UNIQUE pilotech a na TIE Phantom
 • Každá loď musí být deplojována se všemi kartami nebo odpovídající print out, případně záznam (kvůli odečítání bodů do limitu)
 • Rebelské YT-1300, YT-2400 jsou považovány za SCUMS frakci pro potřebu SCUMS only upgradů a dostávají Ilicit slot. Scoundrel piloti rebelských HWK290/Y-Wing/Z95 (čili ne Horton Salm, Airen Cracken, nebo Blue Squadron Pilot) jsou takéž považováni za SCUMS. A jejich lodi získávají Ilicit slot a buď Salvaged Astromech, nebo standardní Astromech. Na tyto lodi, či piloty nejde nasadit REBEL ONLY upgrade
 • StarVipery získávají Ilicit slot
 • Epické lodě umírají jednou provždy
 • Sestřelení UNIQUE piloti a lodi, se nemůžou vrátit do hry (viz the Force níže)
 • Vzhledem k množství cilu jsou Harpoony zakazanyThe Force

Na začátku hry si hodí vrchní velitel Force kostku (FFG RPG) a určí se kolik kdo má Force tokenů. Dark Side má impérium, Light Side má scums. Tyto Force pointy můžeš používat následujícím způsobem.

 • Ambush: můžete nasadit reservy z jakékoliv hrany stolu 90cm od nejbližší vámi drženého Navigačního majáku. Lze použít ve fázi Nasazení
 • Vrácení sestřeleného Unique Pilota nebo lodi do hry. Lze použít ve fázi Nasazení
 • Odpoutání z boje, místo své střelecké fáze se loď může odpoutat z boje, opustí stůl a v další deploj fázy se může vrátit do hry z jakékoliv deploy zóny (ale ne jako Ambush) s plně obnovenými štíty, nepočítá se do limitu nasazení na hráče a neodečítá se z celkových bodů. Nelze použít na Epic a Large lodě


Po použití token přetočíš na světlou stranu a předáš k použití protihráči.

Komentáře

Nejoblíbenější příspěvky