Thaw of the Lich Lord - Pilot

Vážení čtenáři,
20. Listopadu vyšlo rozšíření pro hru Frostgrave s názvem Thaw of the Lich Lord, který přináší především velmi zajímavou desetidílnou kampaň.  WASP se rozhodli vám umožnit přímo seriálový prožitek z této kampaně.

Bude to vypadat asi následovně. Pokud možno pravidelně budeme hrát jednotlivé scénáře a poskytovat vám z nich story reporty. Vždy z pohledu obou postav. Dnes se tedy seznámíme s postavami a jejich důvody proč se do Zmrzlého města vydávají...


Mistr Yin meditoval ve své soukromé čajovně. Často se v meditacích probíral všemi vlákny v předivu osudu a zvažoval budoucnost. Obrazy ze všech možných budoucností nechával volně plynout myslí. Nezměrné množství vláken ovlivňovalo vývoj toho, co jednou bude zváno historií. Jedno vlákno ho však vytrhlo z poklidu.
Za celá dvě desetiletí, co se věnoval věštbám, ho ještě nikdy nezastihl tak strašlivý pohled. Viděl už požáry, hladomor, záplavy, déšť kobylek ale nikdy takovou hrůzu. Teď viděl měsíc, jež zakryl slunce. V jeho stínu se v ruinách starého, zmrzlého města začali rojit nemrtvé bytosti. Viděl obrovský kus města, vytržený ze země, letět na troskami vznešených věží. Celé civilizace vyhlazeny nemrtvími, kteří se krmili masem živých a strašlivý smích dunící nad tím děsivým obrazem.
Yin vstal. Věděl přesně, co musí udělat. Město, které viděl, se nedalo s ničím splést. Věděl, že před časem přišla obleva a mnoho čarodějů hledá cestu do ruin Felstadtu aby zde našli dávno ztracená tajemství. Jeho ta cesta nikdy nelákala. Nikdy, až dosud. Věděl, že prastaré zlo čerpá svou sílu a pokud se mu nikdo nepostaví, důsledky budou tragické.


             Anari seděla ve své dílně a pomocí magických symbolů vylepšovala své roucho a roucho své učednice Renesme. Tam kam pojedou, bude potřeba, aby jejich šat obstál jak proti magickým střelám, tak i proti různým jedovým šipkám, nebo ostrým mečům dalších lovců pokladů.
             Když už byla s prací skoro hotová, přišla Renesme a v ruce držela knihu a svitky pergamenu. Kniha byla na pohled dost stará, ale stále velmi zachovalá. Stáří knihy se dalo poznat jen díky ohmatané kožené vazbě a zažloutlým stránkám papíru. Odložila knihu na stolek a začala rozbalovat svitky. Na jednom ze svitků byl úhledným písmem sepsán seznam věcí, co jsou potřeba zabalit s sebou. Na dalším svitku byla kouzla, která si Renesme musela vštípit. A na posledním svitku byla mapa Zmrzlého Města.
            V době kdy nastoupila Renesme k Anari do učení nevěděla, co jí čeká. Věděla jen, že Anari je čarodějka s velkým nadáním pro výrobu a úpravu obyčejných věcí na věci magické. Přestože Renesme byla manuálně zručná, Anari jí neučila jak měnit obyčejné na neobyčejné. Ale učila jí jak hledat v knihách, jak se bránit a jak si pomoct v ošemetných situacích. Poslední úkol, který já zadala, byl takřka nad její síly. Celé dny proseděla v knihovně a hledala informace o FrostGravu a nebo také Feltstadtu jak se Zmrzlému Městu říkalo. Jelikož je ale město dlouho pohřbeno pod vrstvou ledu a na světě už není nikdo, kdo by jeho slávu pamatoval, vše musela Renesme najít v knihách. Anari byla s prací své učednice velmi spokojená.
            Za svítání se s najatou družinou vydali na cestu. Cesta jim příjemně utíkala. Renesme se cvičila v kouzlech a najatí žoldáci po večerech vyprávěli, co na svých cestách zažili. Během několika dní dorazili k branám města.  

Trailer:
V příštím díle uvidíte...

-Anari se zaměřila na starce ve značně používané zbroji s mečem, který pamatoval asi i starcovo mládí.

Jen pár stop od něj stála žena v zelených šatech. Byla krásná. V očích jí zářila magická energie. Usmála se na něho a v tom okamžiku byl zcela okouzlen.

-Muž s hlubokýma jantarovýma očima se setkal pohledem s Anari.

-Zatmění se blížilo vrcholu. Na město dopadla téměř úplná tma. Mistr vzhlédl k měsíci a fascinovaně hleděl na úkaz, který měl nastat.

autor: Jiron a ZeBra

Komentáře

Nejoblíbenější příspěvek