Lion Rampant na první pohled

Nedávno se ke mně dostalo několik dotazů na hru Lion Rampant s žádostí o nějaké odkazy na recenze. A s hrůzou jsem zjistil, že na našem blogu stále ještě nemá Lion Rampant recenzi. Je třeba naše opomenutí honem napravit.

Popis Lion Rampant se dá shrnout do následující anotace: Abstraktní Lite Skirmish Wargamingová hra zahrnující prvky pro kompetitivní i narativní hraní zaměřující se na středověké válčení. Hraní je v imperiálních jednotkách (pro 28mm figurky) nebo v SI soustavě (pro 15mm a 20mm figurky). K vyhodnocování se používají hody 2d6, 6d6, nebo 12d6. Hra není závislá na velikosti či tvaru bejsky a nemá přesně stanovené modely. Hra má velmi nízkou křivku požadovaných znalostí. Stručné to hodnocení hry.

A teď si to pojďme rozebrat. Začněme od samého počátku Abstraktní a Skirmish. Abstraktní hra je, z mého úhlu pohledu, taková hra, která se zaměřuje spíše na samotný proces hraní, než podrobný popis pravidel, předpokládá vaši představivost a to že přistoupíte na pravidla hry.  Počítá se s tím, že si představíte, co dané pravidlo znamená a jak se projevuje. Lion Rampant lze použít bez nutnosti jakýchkoliv úprav nejen pro historické hry před příchodem zbraní ze střelného prachu. Autor pak publikuje v odborné literatuře (rozuměj WSS a WI - viz bibliografie na konci článku) úpravy pro různé jiné historické, ale i fantasy období, včetně střelných zbraní.

Je to dáno tím, že pravidla nepoužívají žádná úzce specializovaná pravidla pro stavbu armád. Prostě máte 11 typů jednotek reprezentující malé družiny té doby. Hra je zaměřená na boje družin, zákeřné přepady zásobovacích linií, či srážky baronů diskutující o pastvě pro jejich dobytek než na rozsáhlé bitvy jako je Moravské pole, či Kresčak. V Lion Rampant jsou jednotlivé družiny rozděleny do jednotek o šesti až dvanácti modelech, které se většinou přesunují v neuspořádaném houfu (360°LOS, nepoužívají se řady ani strany). Jedinou výjimkou je štítová hradba, kdy jednotka musí stát na místě a má významný bonus k obraně. Bavíme-li se o hře na 24 bodů, což je dle autora základní model hry, znamená to, že nejméně budete mít 24 modelů (2x6 jízdních a 2x6 pěších rytířů) a nejvíce 120 modelů (4 jednotky smradlavých vesničanů, 4 jednotky o něco méně smradlavých vlastníků půdy a 2 jednotky zemanů).  Obojí je ale extrém. Běžná družina se pohybuje okolo 40 -60 modelů s pěti jednotkami jejichž cena je od jednoho do šesti bodů. Některým jednotkám lze kupovat vylepšení – lepší výcvik, vybavení, či taktiku (štítová hradba, metací zbraně apod.).

Jan Lucemburský u Kresčaku, autor: Stanislav Hudeček

Samotná pravidla hry mají 22 stran, další strany připadají na tvorbu družiny a na celkem 12 scénářu. Proto říkám, že se jedná o lehká pravidla, o velikosti běžného Osprey Publishing sešítku. Když tedy máme armádu složenou, začněme hrát. Jako první řešíme aktivaci. Hráč, který vyhrál iniciativu, si může vybrat jednu jednotku a té vydat rozkaz. Rozkaz provádí hodem 2d6 a musí přehodit hodnotu, kterou daná jednotka vyžaduje ke splnění rozkazu. Z vlastní historie naší země víme, že kdyby ve středověku existovala vysílačka, bylo by Moravské pole, stále ještě na Moravě a ne v Rakousku. Rozkazy jsou čtyři: Pohyb, Střílejte, Bijte je, Vzchopte se! Každá jednotka má jinou hodnotu pro splněné rozkazu (od 5+ do 7+). Pokud uspějete, jednotka provede rozkaz, když neuspějete, končí vaše kolo. A začíná protivník. Soukromý název můj a Jindry pro Lion Rampant zní „Tvoje kolo“. Samozřejmě štěstěna se přivrací k jednomu i druhému. Během svého kola nicméně nesmíš žádné jednotce vydat více jak jeden rozkaz. Pokud jsi úspěšně aktivoval všechny své jednotky v kole, předáváš iniciativu dalšímu hráči. Jednotky do boje dostáváte rozkazem „Bijte je!“  Řekněme, že jednotka rytířů je v dojezdové vzdálenosti od jednotky zemanů protihráče. V takovém případě můžete vydat rozkaz „Bijte je!“ (předpokládejme, že se jedná o rytíře s vylepšením Drilled, kdy nenajíždějí na nepřítele hned, jak ho mají na dosah – Kresčak?!). Právě jste uspěli, rytíři vyrážejí do boje, okovaná kopyta buší do země, dřevce se sklánějí a…. Pokud má vaše jednotka nadpoloviční stav, pak vždy házíte 12d6 kostek hodnotou útoku (nehledě na počet modelů), v opačném případě 6d6. Oponent si vybere hodnotu obrany a hodí 12d6, nebo 6d6 hodnotu obrany. Obrany a útoky se pohybují od 3+, zkontrolujte hody a vyberte počet úspěchů. Počet úspěchů je počet zásahů do nepřátelské jednotky. Zatímco jízda útočící na 3+ hodila 6 úspěchů, i obránce byl úspěšný, na svých 4+ hodil také 6 úspěchů. Nyní tedy počet úspěchů – zásahů - porovnejte se zbrojí. Zatímco jízda má zbroj 4, zemani pouze 3. Na zabití jednoho rytíře potřebujete 4 úspěchy, zatímco na zabití jednoho zemana pouze 3. Dva zemani a jeden rytíř mrtví. Přebytečné zásahy sklouzly po zbroji a jsou nadále ignorovány. Po skončení útoku nekončí jednotky v kontaktu:  

  • pokud došlo ke ztrátám na obou stranách, každá si hodí morálku (modifikované 2d6 vs pevné číslo),
    • pokud neuspějí v morálce obě jednotky, jsou v ústupu a potlučené otočí se a zdrhají od sebe tak aby žádný model nebyl do 3 palců (centimetrů)
    • pokud neuspěje jen jedna jednotka, tak ta ustupuje a zároveň je potlučená
  • pokud nedošlo ke ztrátám, nebo jsou ztráty stejné a obě jednotky uspěly v hodu na kuráž, pak ustupuje útočník
  • pokud došlo ke ztrátám pouze na jedné straně, tato jednotka ustupuje a hodí si kuráž, zda je potlučená.
Ústup znamená jen vyvázání z boje do další aktivace, Potlučené jednotky utíkají, můžete je vzchopit rozkazem v jejich další aktivaci, nebo nakonec opustí bojiště. Čím větší ztráty, tím větší vliv na morálku, pokud modifikovaný hod na kuráž je méně než 0, jednotka se už nevzchopí a okamžitě opouští bojiště.

Střelba probíhá dost podobně: střelecká jednotka dostane rozkaz vystřelit, hodí buď 12d6 (nadpoloviční stav), nebo 6d6 (méně než polovina), počet úspěchů se porovná se zbrojí, odeberou se zranění, cíle hází na kuráž (morálku).

A to je víceméně vše o pravidlech. Jak vidíte, jednotky jsou balancovány schopnostmi plnit rozkazy a dále bojovými schopnostmi. Některé jsou velmi dobré do obrany, jiné zase do útoku. Prolomit zemanskou štítovou zeď dokáže opravdu jen soustředěný útok těžkých obrněnců, nebo dostatek střelby. Vzhledem k tomu že se jedná o skirmish se neřeží pozice, útoky ze stran či zezadu apod. Tím že mají všichni stejná pravidla je hra vhodná pro kompetitivní hraní – tady opravdu jde o správně zvolenou taktiku. A o kostky, kde je ale systém vyhodnocován příjemnou křivkou pravděpodobnosti.
Tu narativnost, tedy vyprávění příběhu hraním zajišťuje především systém scénářů – a pravidlo „Holedbání“. Ještě jsem nezmínil, že družina má svého vůdce. Ten není ničím zajímavější než tím že dokáže vyzvat cizího vůdce, zlepšuje morálku a pak tím že se holedbá před bitvou v hospodě, co všechno ve hře dokáže. „Boasts“ jsou jakési personifikované druhotné cíle hry. Jenže pozor, pokud si vyberete pro své holedbání to pravé, můžete nasbírat více vítězných bodů, než oponent, který splní scénář hry. Například cílem hry je zajistit vozy se zásobami. Vy sice máte vozy chránit, nicméně si vyberete, že velitel nevytáhnete meč z pochvy, neztratíte ani jednu jednotku a zničíte více jednotek než oponent vám. Boasty můžou být veřejné i neveřejné. Pokud splníte uvedené, můžete dosáhnout až třeba na 9 bodů, zatímco oponent jen na 5, protože on své boasty nesplnil.

Abych se vrátil k té výzvě – velitel si na začátku hry ještě náhodně vybere nějaký přídomek třeba William Statečné srdce. To má nějaký nepatrný vliv na hru. Pokud se jednotky s veliteli sejdou blízko sebe, můžou se vojevůdci střetnout ve výzvě. Každý hodí 3d6 a ten kdo má více 5+ vyhrál a oponent je vyřazený z boje – což má vliv na morálku družiny.

Obálka plastikových modelů Perry Miniatures
Poslední část, o které bych se rád zmínil, jsou náklady. Čas jsou peníze, takže se pobavme o čase. Jedna hra se dá zvládnout okolo 30 minut až hodiny. Tj zatímco čekáte u warhammeru až váš oponent odehraje své kolo, můžete vedle na stole odehrát celou hru Lion Rampant ;-). Druhá část nákladů je na modely a na samotné hraní. Lion Rampant nemá dedikované modely. Máte li doma historické modely, fantasy modely na warmahordes, nebo warhammer a chcete si vyzkoušet něco jiného, tak vás hra vyjde na 11.99GBP. Samozřejmě je dobré se domluvit s oponentem, nebo se skupinou oponentů co chcete hrát. Přijde-li jeden fantatik Living History a proti němu vyleze lizardmení Kroxigor, asi si hru neužije ani jeden z vás. Potřebujete li si pořídit modely, pak existují i jiné varianty než předražený Games Workshop. Například z krabice Perry Miniatures English Army 1415-1429 postavíte 2x 6 Man-At Arms (2x6 bodů) a 2x12 Expert Archers (2x12) bodů a máte armádu na 24 bodů což je doporučená bodová hodnota. Cena 20GBP za špičkovou plastovou kvalitu. Pokud jste dva tak je to jednodušší, protože si modely různě rozprostřete mezi sebe. S bratrem si takto kupujeme dohromady po krabici plastových Dark Age Warriors, Saxon Thegns a Viking Hirdman (Gripping Beast), abychom si vytvořili armády pro Dark Ages.

Když jsem zmínil Dark Ages, je třeba zmínit štelovatelnost hry. Zaměňme jednotky kušníků za jednotky práčat a máme období Dark Ages. Přidejme muškety a máme italské žoldnéře v dobách condott. Přejmenujme jednotky z Man-At-Arms na Samurai a Yeoman na Ashigaru a jsme v japonsku… Místo toho, aby jste počítali počet modelů v jednotce určete, že se jedná o počet zranění. Místo 6 rytířů máte najednou tři bojové vozy nemrtvých z Khemri a místo dvanácti Fierce Foots máte tři lizardmaní kroxigory. Některé tyto změny byly představeny v různých autorových článcích (viz bibliografie), na jiné nezbývá než čekat.

Na prosinec tohoto roku je ohlášen Dragon Rampant, varianta těchto pravidel soustředící se na fantasy boje, kde by měly být pravidla i pro jednotlivce, monstra a magii. V lednu 2017 se pak vydáme po stopách třicetileté války, nebo války s turkem  v Pikeman’s Lament.

Závěrem musím říct, že pro mě je Lion Rampant asi to nejlepší co jsem zatím hrál a dávám 10/10.

Odkazy:
Wargames, Soldiers & Strategy 77: Lion Rampant pro bitvy v patnáctěm století včetně prvních palných zbraníWargames, Soldiers & Strategy 79: Lion Rampant ve fantasy, jakási beta verze Dragon RampantWargames Illustrated 330: Lion Rampant pro žoldnéřské skupiny v patnáctém století - condotyWargames Illustrated 331: Lion Rampant v temném středověkuBlog Autora: http://merseybooks.blogspot.co.uk/

autor: Dalcor

Komentáře

Nejoblíbenější příspěvek